ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ยินต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนรอยัลอิงลิงโปรแกรม ที่มีเป้าหมายสูงสุดคือการหล่อหลอมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติ การพูดคุยในชั้นเรียน และการวางรากฐานสำหรับทักษะการคิดขั้นสูง เราช่วยให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่สำรวจเพราะความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติของพวกเขา ด้วยรากฐานที่กว้างขวางในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้น เรายังคงดูแลนักเรียนของเราให้มีความรอบรู้ระดับโลก

ด้วยหลักสูตรสองภาษาที่ไม่เหมือนใครของเราทำให้เราแตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ หลักสูตรวิชาการในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายนั้นเป็นหลักสูตรอันทรงคุณค่าและเข้มข้น บุตรหลานของท่านจะสามารถโต้ตอบกับคุณครูและเพื่อนๆ ในหลักสูตรสองภาษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้มีการคิดนอกกรอบ โดยวิชาหลัก เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จะมีการเรียนการสอนทั้งสองภาษา เรามีกิจกรรมที่ผสมผสานวิทยาการมากมาย เช่น พลศึกษา ดนตรี ศิลปะ การเขียนรหัส การงานอาชีพ ว่ายน้ำ ลูกเสือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งเดียวเท่านั้น แต่พวกเขายังได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จในโลกที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เป้าหมายของเราคือ การพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้สิ่งที่นักเรียนสนใจ โดยฝึกฝนและให้การสนับสนุนพวกเขา พร้อมทั้งกระตุ้นให้พวกเขาเป็นผู้กำหนดพัฒนาการของตนเองผ่านสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน เพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจอันเยาว์วัยของพวกเขา เพื่อให้แน่ใจถึงความเข้าใจในเนื้อหาสาระเชิงลึกและโลกรอบตัวพวกเขา

บุคลากรได้ทุ่มเทและขับเคลื่อนโดยการสร้างแรงจูงใจให้แก่เด็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงศักยภาพของแต่ละบุคคลรวมถึงความสามารถทางด้านวิชาการได้อย่างเต็มที่ บุตรหลานของท่านจะอยู่ภายใต้การเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอ สัมผัสกับประเพณีไทยและประเพณีของทางตะวันตก นักเรียนของเราได้รับประสบการณ์และการพัฒนาความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงมุมมองสากลต่อโลกรอบตัวของพวกเขาตลอดการเรียนรู้

โอกาสในการเป็นผู้นำ เช่น การเป็นตัวแทนสภานักเรียนและทีมอนุรักษ์ที่จะทำให้นักเรียนของเรามีความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำ การส่งเสริมความมั่นใจตั้งแต่วัยเยาว์ โดยมุ่งมั่นที่จะปลูกฝังค่านิยมหลักซึ่งก็คือ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คู่คุณธรรม สู่ผู้นำสังคม ให้แก่นักเรียนของเรา โดยมอบความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น และความพร้อมในการเป็นผู้นำ รวมถึงเป็นกระบอกเสียงให้แก่เพื่อนๆ ในรุ่นเดียวกัน

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าโรงเรียนรอยัลอิงลิงโปรแกรมจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับนักเรียนของพวกเรา และสามารถพัฒนาพวกเขาให้กลายเป็นผู้นำที่กล้าหาญ มีความมั่นใจในอนาคต

อนาคตของบุตรหลานของท่านคือเป้าหมายของเรา

ขอแสดงความนับถือ,
เรเน่ นาวเด
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย