ระดับชั้นอนุบาล

เราพูด เขียน อ่าน และฟัง เรานับ เราวาด เราสำรวจ เราค้นพบ เราเล่น แบ่งปัน ร้องเพลง และหัวเราะ เราทดลอง เราวัดค่า เราสร้าง เราสงสัย แต่ที่สำคัญที่สุด เราเรียนรู้จากความผิดพลาด

ยินดีต้อนรับสู่ระดับชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาลของเรา ก้าวแรกขั้นพื้นฐานในด้านพัฒนาการของบุตรหลานของท่าน ในระดับชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาลของโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม เราไม่เพียงแต่มุ่งมั่นในด้านการศึกษาของบุตรหลานท่าน แต่คำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและพัฒนาการทางด้านสังคมของพวกเขาอีกด้วย นักเรียนที่โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมได้รับการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความสุข ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิเคราะห์ และความมั่นใจในตนเอง พวกเขาได้ถูกสอนให้เห็นคุณค่าของรากฐานและการเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดของพวกเขานอกห้องเรียนและส่งต่อไปยังชุมชนที่กว้างอีกด้วยประสบการณ์และวัฒนธรรมที่ถูกผสมผสานหลักสูตรระดับชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาลของโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมจะเป็นการผสมผสานระหว่างภาษาไทยและความเป็นสากล ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในความสำเร็จของบุตรหลานของท่านในปีต่อๆไป

ที่แผนกเนอสเซอรี่และอนุบาลของโรงเรียนรอยัลอิลลิชโปรแกรม เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จของเด็กๆ นั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและคุณครู ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของท่านทางด้านการศึกษาและกิจกรรมนอกหลักสูตร คุณครูชาวไทยของเราเพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติและมีประสบการณ์การทำงานกับนักเรียนมาหลายปี พวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอบทเรียนที่มีคุณภาพและบทเรียนที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วม อีกทั้งบุคลากรชาวต่างชาติของเราทุกท่านก็ล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการสอนระดับปฐมวัย ในฐานะหัวหน้าแผนกเนอสเซอรี่และอนุบาล ดิฉันได้นำประสบการณ์การสอนและประสบการณ์การเป็นผู้นำที่มีมาตลอดหลายปีในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา พร้อมทั้งการสนับสนุนจากคุณครูและบุคลากรที่น่าอัศจรรย์ ช่างเอาใจใส่ และเพียบพร้อมด้วยความสามารถ เราจะมุ่งมั่น ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่แตกต่างสำหรับบุตรหลานของท่านนักเรียนที่อายุน้อยที่สุดในโรงเรียนของเรา

โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อดิฉันหรือขอเข้าเยี่ยมชมแผนกของเรา ดิฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบกับท่าน รวมถึงได้พูดคุยในข้อสงสัยใดๆก็ตามที่ท่านมีในระดับชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาล อีกทั้งกลวิธีที่เราสามารถช่วยเหลือทางด้านจิตใจบุตรหลานตัวน้อยของท่านให้พร้อมสำหรับความท้าทายบนโลก

ขอแสดงความนับถือ,
เอมี่ เดอ โนเบรก้า
หัวหน้าระดับชั้น เนอสเซอรี่ และอนุบาล