ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แผนกมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมจริยธรรมของเรา คือการพัฒนาในแต่ละคนให้มีจิตใจที่เปิดกว้างโดยมั่นใจที่จะแสดงตัวตนและกล้ายอมรับความท้าทายใหม่ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตที่สำคัญ ต้องมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น ถูกคาดหวังสูงขึ้น และพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ เราในฐานะอีกหนึ่งแผนกที่มีความมุ่งมั่นในการทำให้บุตรหลานของท่านได้รับโอกาสประสบความสำเร็จด้านการศึกษามากที่สุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักเรียนแต่ละคนล้วนมีความเป็นตัวเองหน้าที่ของเราคือทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาได้มีโอกาสในการเฉิดฉายสิ่งเหล่านั้นออกมารวมถึงเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับชีวิตหลังจบการศึกษาจากทางโรงเรียน

ผมมีความสุขที่ได้ทำงาน ณ โรงเรียนแห่งนี้มา กว่า 10 ปี และในช่วงเวลาเหล่านั้น ผมได้เห็นพัฒนาการที่มีอย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพของการศึกษาและบริการต่างๆ ที่มีให้แก่นักเรียนของพวกเราขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นอย่างมากในการทำงานร่วมกับนักเรียนแต่ละวัน แต่ละท่านมุ่งมั่นที่จะช่วยให้บุตรหลานของท่านประสบความสำเร็จทั้งในและนอกชั้นเรียน

เนื้อหาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรามุ่งเน้นเกินกว่ามาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการของไทยและพัฒนาความสามารถทางภาษาในระดับสูงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อัตราส่วนในจำนวนนักเรียนต่อจำนวนครูที่มีน้อยช่วยให้สามารถสื่อสารโดยตรงในชีวิตประจำวัน ภายในและภายนอกชั้นเรียน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ร่วมกันในการสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่ไม่ซ้ำใครของเราช่วยให้นักเรียนได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้นอกจากนี้เรายังมุ่งเน้นการพัฒนาความชำนาญทางเทคโนโลยีด้วยการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และการออกแบบกราฟิกหลักการของเราคือการเปิดรับภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนในการพัฒนากรอบความคิดระดับโลก เป็นเหตุผลที่เรามีบทเรียนภาษาจีนสำหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนการบูรณาการมาตรฐานทางวิชาการระดับสูงควบคู่ไปกับการพัฒนานักเรียนให้กลายเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดช่วงชีวิตของเขาคือสิ่งที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้แตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ

รายวิชาดังต่อไปนี้เป็นวิชาที่บุตรหลานของท่านจะได้เรียนเมื่อเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: 

ศิลปะ
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา
การงานอาชีพ
คณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
ดนตรี
ภาษาไทย
ภาษาจีน
วิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
คณิตศาสตร์ ภาคภาษาไทย
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การออกแบบกราฟิก
ลูกเสือและเนตรนารี
วิทยาศาสตร์ ภาคภาษาไทย

ความแตกต่างในวัฒนธรรมของ REPS
บางสิ่งบางอย่างจะก่อให้เกิดประสบการณ์ที่พิเศษสุดสำหรับทั้งนักเรียนและผู้ปกครองอยู่เสมอเมื่อท่านเลือกที่จะเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งการเรียนรู้ เรามอบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ซึ่งเอื้อต่อการเติบโตทั้งในรูปแบบบุคคลและด้านวิชาการ รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราในฐานะโรงเรียนคือ การช่วยให้นักเรียนแต่ละคนให้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงระหว่างที่เราแนะนำแนวทาง และช่วยชี้แนะให้พวกเขากลายเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด

ขอแสดงความนับถือ,
เดวิด นิวแมน
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น