กีฬา

เป้าหมาย

แผนกกีฬาของโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมมีทั้งกลุ่มนักศึกษานักกีฬาและผู้ฝึกซ้อม ที่มุ่งมั่นเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ในขณะเดียวกันก็ผลิตทีมและตัวนักกีฬาที่มุ่งมั่นในการเป็นนักกีฬาที่ดีและมีผลงานด้านกีฬาที่โดดเด่น ที่โรงเรียนแห่งนี้เรามีทางเลือกทางด้านกีฬาที่หลากหลายให้แก่นักเรียนในทุกๆวัย 

ค่านิยม

ความพยายามดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ค่านิยมหลัก: ความใฝ่รู้ คุณลักษณะนิสัย และความเป็นผู้นำความมุมานะที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการที่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียน-นักกีฬาที่สามารถแข่งขันในสนามได้ ทั้งในเวลานี้และในโลกของมืออาชีพภายหลัง เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนควรได้รับโอกาสในการเข้าร่วมและทำการแข่งขันกีฬาหากเขาต้องการ 

ค่านิยมหลัก

ความใฝ่รู้: โรงเรียนรอยัลอิงลิงโปรแกรมมุ่งมั่นกับแนวคิดที่ว่า ความใฝ่รู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อนักเรียนที่เป็นนักกีฬา การเข้าร่วมเป็นนักกีฬาของโรงเรียนถือเป็นสิทธิพิเศษที่เข้าร่วมได้หากนักเรียนรักษามาตรฐานทางวิชาการของตนให้อยู่ในระดับสูง

คุณลักษณะนิสัย: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนที่เป็นนักกีฬาให้ทำการแข่งขันอย่างถูกวิธี เป้าหมายของเราคือการช่วยให้นักเรียนพัฒนาด้านความอดทน ความยืดหยุ่น และวินัยในตนเอง ผ่านการเล่นกีฬาด้วยความเข้าใจว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีทักษะและเป้าหมายเฉพาะที่พวกเขาต้องการบรรลุ ซึ่งความเคารพ ความซื่อสัตย์ และทัศนคติที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องการปลูกฝังให้กับนักกีฬาโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม

ความเป็นผู้นำ: นักเรียนจะได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำทีมทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเล็ก เราต้องการทำให้นักกีฬารุ่นน้องมีความมั่นใจและรู้สึกว่าเขาก็สามารถสวมบทบาทการเป็นผู้นำได้ทั้งในและนอกสนาม ผู้ฝึกซ้อมของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักเรียนของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเขาได้พัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้นำเหล่านี้

น้ำใจนักกีฬา: ในฐานะโรงเรียน เรามุมานะที่จะสร้างระเบียบวินัย รวมถึงการแข่งขันต่อของนักเรียนที่เป็นนักกีฬาและทีม ที่มุ่งไปสู่ระดับสูงสุดของการมีน้ำใจนักกีฬา เรามุมานะที่จะสร้างบรรยากาศการให้เกียรติ ความยุติธรรม และความเมตตาในการแข่งขัน เพื่อนร่วมทีมและผู้ฝึกซ้อมของเรา
โอกาส: โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมมอบโอกาสที่เท่าเทียมในการมีส่วนร่วมทั้งกีฬาประเภททีมและกีฬาประเภทเดี่ยวสำหรับทุกคนที่ต้องการเข้าร่วม ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนานักเรียนที่เป็นนักกีฬาของเรา โดยมอบโอกาสที่เท่าเทียมสำหรับการเติบโตทางด้านกีฬาและวิชาการ 

ชัยชนะอยู่ที่การทำให้ดีที่สุด หากคุณทำดีที่สุดแล้ว คุณคือผู้ชนะ 

– วิลเลี่ยม เจ บาวเวอร์แมน-