สมัครงาน

โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม (REPS) เป็นโรงเรียนชั้นนำในจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในเขตบ้านฉาง เราเป็นโรงเรียนเอกชน สหศึกษา และมอบการศึกษาในรูปแบบสองภาษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนมามากกว่า 1,000 คนตั้งแต่อายุ 1 ขวบ (เนอสเซอรี่ 1) ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เช่นเดียวกับคณะครูของเรา นักเรียนของเรามีความหลากหลายทั้งนักเรียนต่างชาติและนักเรียนไทย เราภูมิใจในตัวนักเรียนที่น่าทึ่งของเรามาก

บ้านฉางตั้งอยู่บนอ่าวไทยที่สวยงาม ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพฯ และอยู่ไม่ไกลจากเมืองพัทยาที่คึกคัก รวมถึงเกาะเสม็ดอันเงียบสงบ คุณครูของเราพบความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีมาก สนามบินอู่ตะเภา/พัทยาอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียง 15 นาทีจึงสะดวกต่อการเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมหลักสูตรของเราเป็นรูปแบบสองภาษา เราตระหนักถึงความสามารถในวิชาและภาษาที่หลากหลายของนักเรียนของเรา และเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนแต่ละคน เราเน้นความเป็นธรรมชาติตามรูปแบบโรงเรียนสากลในขณะที่โอบกอดความงามของวัฒนธรรมไทยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของเรา ชั้นเรียนขนาดเล็ก แฝงไปด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ การกำกับดูแล และการจัดการจากต่างประเทศ ทำให้เราเหนือกว่าที่อื่น จึงส่งผลในเชิงบวกต่อการเรียนรู้ภาษาของนักเรียนและผลลัพธ์ เรามีความคาดหวังที่สูงต่อบุคลากรและนักเรียนของเรา ในขณะที่วางมาตรการสนับสนุนเพื่อให้พวกเขาสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังเหล่านั้นได้ เราเชื่อว่าความเกี่ยวข้อง ของการเรียนการสอน (วิธีที่นักเรียนเรียนรู้) ความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมนักเรียนอย่างไรและอาชีพที่นักเรียนต้องการจะเป็น มีความสำคัญ

เราเสนอเงินเดือน ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ การจ่ายค่าแรงในช่วงวันหยุด ค่าเล่าเรียนฟรีสำหรับผู้ติดตามตามกฎหมาย 2 คน และฟรีอาหารกลางวันทุกวัน สมัครโดยส่งประวัติ วุฒิปริญญา ใบรับรอง วิดีโอแนะนำสั้น ๆ และใบอนุญาตตำรวจ น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ออก [email protected]

เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม