การต้อนรับจากครูใหญ่

ทางโรงเรียนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่าน เข้าสู่ REPS บ้านฉางโรงเรียนที่บุตรหลานของท่านจะเป็นหัวใจสำคัญของทุกๆ สิ่งที่เราตัดสินใจทำวิสัยทัศน์ของเราคือการเปิดประตูให้ทุกสิ่งเป็นไปได้และมอบทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนของพวกเราในการเป็นผู้นำในอนาคตและเป็นผู้สร้างสิ่งแปลกใหม่ในสังคมสากล

โปรแกรมสองภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับประสบการณ์ด้านที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและการศึกษาแบบผสมผสานเรานำเสนอแนวทางการศึกษาแบบองค์รวมโดยมุ่งเน้นถึงพัฒนาการของเด็ก ด้านสังคม อารมณ์ ร่างกาย ภายในห้องเรียนของเรานำเสนอประสบการณ์ด้านการเรียนที่น่าตื่นเต้นมากมาย ทั้งในด้านศิลปะ ภาษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กีฬา วัฒนธรรมโลก ดนตรีศิลปะสร้างสรรค์ และอื่นๆ อีกมากมาย

การเรียนรู้ในเนื้อหาที่ผสมผสาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านหลักสูตรศิลป์ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยมคณะครูที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทและเป็นผู้เชี่ยวชาญของเราจะสนับสนุนให้นักเรียนแต่ละคนเรียนรู้ด้วยใจที่เปิดกว้างโดยการสำรวจการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และมีความคิดที่สร้างสรรค์ การช่วยเหลือนักเรียนที่มีทักษะที่แตกต่างทั้งในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะทำให้ทักษะด้านภาษาของแต่ละบุคคลสามารถมุ่งเน้น และพัฒนาเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน เส้นทางแห่งการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เราสร้างความท้าทายให้แก่เด็กๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้น

บุตรหลานของท่านไม่ว่าจะอยู่ในระดับชั้นอนุบาล พร้อมแล้วสำหรับก้าวแรกที่น่าตื่นเต้นหรือกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในอนาคต ครอบครัวโรงเรียน REPS จะมุ่งมั่นทำงานร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนจะได้รับการช่วยเหลือ การสนับสนุน และใส่ใจอย่างเต็มที่จากทางโรงเรียนเนื่องจากพวกเขากำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างหนทางสู่อนาคต

ขอแสดงความนับถือ
Mr. Grant Gibson
ครูใหญ่ 

พันธกิจและ วิสัยทัศน์ของเรา

BILINGUAL, BILITERATE, BICULTURAL