การสอบและการประเมิน

โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพแห่งชาติ (ONESQA) ในประเทศไทยและ Cambridge Assessment International Education (CAIE) การตรวจสอบโรงเรียนครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนบรรลุมาตรฐานการศึกษาระดับสูงและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

REPS ได้ทำคะแนนสูงสุดอย่างต่อเนื่องในทุกวิชาหลักของจังหวัดและประเทศ เราภูมิใจในความสำเร็จด้านการศึกษามากที่สุดและดำเนินต่อไปปีแล้วปีเล่าในฐานะโรงเรียนชั้นนำแห่งหนึ่งของจังหวัดและทั่วประเทศไทย

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสามัญ (O-NET) เป็นการทดสอบมาตรฐานอย่างเป็นทางการของประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับนักเรียนทุกคนที่เรียนในโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศนักเรียนโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมได้คะแนนสูงสุดอย่างสม่ำเสมอในการทดสอบเหล่านี้ทุกวิชาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนชั้นนำในจังหวัดระยองหลายต่อหลายครั้งในวิชาที่ได้รับการทดสอบ อีกทั้งการได้คะแนนเต็มในการทดสอบ O-NET โดยนักเรียนที่มีพรสวรรค์ของเราหลายคน

การทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ถูกจัดขึ้นในทุกๆปีสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยจะมีการทดสอบทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษหลักสี่ประการ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การพูด และการฟังที่ได้รับการทดสอบแล้วจากทั่วโลก เราภูมิใจที่ได้เป็นศูนย์สอบสากล (CIE) ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ และเปิดในหลักสูตร Starters, Movers, Flyers, KET, PET และ FCE สำหรับการทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษเคมบริดจ์ให้แก่นักเรียนของเรา

นักเรียนของเราแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในระดับที่สูงมากตามมาตรฐานการทดสอบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของพวกเขาในการสอบเหล่านี้ โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมยังคงเป็นโรงเรียนหลักสูตรสองภาษาชั้นนำในพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งภายในประเทศไทยในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ยอดเยี่ยม

Asian Science and Maths Olympiad (ASMO) เป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ที่ประเมินความรู้เชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในวัยของพวกเขา คำถามในโอลิมปิกจะขยายความรู้และความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับแนวคิดทางด้านวิทยาศาตร์และคณิคศาสตร์

นักเรียนของโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในนักเรียนชั้นนำทั่วประเทศไทยในการแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จเกี่ยวกับความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทุกปี การพัฒนา กล้ารับความเสี่ยง นักแก้ไขปัญหา และจิตใจที่อยากรู้อยากเห็นเป็นหนึ่งในคุณลักษณะสำคัญหลายอย่างที่เราพยายามปลูกฝังให้นักเรียนของเราทุกวันผู้นำในอนาคตและนักประดิษฐ์แห่งอนาคตเมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง