การรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง มีผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการตอบรับ 100% จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและต่างประเทศ การรับเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่กับผลงานด้านวิชาการโดยรวม ผลคะแนนสอบONET และผลการสอบเข้าตามมาตรฐานเนื่องจากโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมเป็นหลักสูตรสองภาษา ความสามารถทางภาษาอังกฤษจึงเป็นข้อได้เปรียบเพิ่มเติมสำหรับการเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอน เช่น มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณครูสอนภาษาอังกฤษของเราฝึกฝนนักเรียนของเราให้เชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก 

หลักสูตรนานาชาติ

ในการเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยหรือมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ นักเรียนต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง นักเรียนที่ได้ผลคะแนนอันเป็นที่น่าพอใจในการทดสอบ International English Language Testing System (IELTS) หรือ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) จะได้รับการยกเว้นจากการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ การเรียนหลักสูตรสองภาษาที่โรงเรียนรอยัลอิงลิงโปรแกรม บ้านฉาง จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า นักเรียนของเราสามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษ รวมถึงทำผลงานได้ดีในการทดสอบเหล่านี้

คุณครูของเราได้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนสำหรับการทดสอบ General Aptitude Test/ Professional and Academic Aptitude (GAT/PAT) ที่ดำเนินการโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (NIETS) อีกด้วย ผลของการทดสอบเหล่านี้จะนำไปใช้ในกระบวนการ การคัดเลือกนักศึกษาในระบบการรับตรง โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

เราภูมิใจในนักเรียนที่น่าทึ่งของเราในการไล่ตามความฝันอย่างกระตือรือร้นให้ความฝันของพวกเขากลายเป็นความจริงเราภูมิใจที่จะนำเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนของเราได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา