ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ยินดีต้อนรับสู่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม ที่ซึ่งการเรียนรู้สำหรับบุตรหลานของท่านคือหัวใจหลักของทุกสิ่งที่เราทำ ที่ใดที่การเรียนรู้เติบโตและงอกงาม นักเรียนก็จะเติบโตและงอกงามตามไปด้วย เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาจิตใจในด้านความอยากรู้อยากเห็น ปลูกฝังความอยากรู้อยากเห็น และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรสองภาษาที่เข้มข้นของเรา ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นเรามีมาตรฐานด้านการศึกษาในระดับสูงโดยการมอบประสบการณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่สมดุลทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เราเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัว เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครองระดับประถมศึกษาของเรา เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของเราพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในฐานะผู้เรียนตลอดช่วงชีวิตของพวกเขา บุตรหลานของท่านจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรสองภาษาในวิชาหลัก วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นักเรียนของเราจะได้มีส่วนร่วมระหว่างกิจกรรมข้ามหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ เช่น พลศึกษา ศิลปะ ว่ายน้ำ อาชีพ ลูกเสือ ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และดนตรี

เรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะให้นักเรียนของเรามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการเรียนรู้ที่สมบูรณ์เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาบรรลุศักยภาพสูงสุดในขณะที่ดื่มด่ำกับความคิดสร้างสรรค์และความเป็นตัวของตัวเอง ครูของเราเชื่อว่าเด็กๆจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาสนุกกับบทเรียน และเราสนับสนุนพวกเขาตั้งแต่อายุยังน้อยในการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบระหว่างการเรียนรู้ของพวกเขา

นักเรียนของเราจะไม่เพียงแค่รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในโลกกว้างอีกด้วย ซึ่งรากฐานของเราสร้างขึ้นจาก การใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีคุณธรรม และความเป็นผู้นำ เรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม ดิฉันหวังว่าจะมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับท่านและบุตรหลานของท่าน!

ขอแสดงความนับถือ,
คลอเร็ท บรีท
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น