ระดับชั้นเนอสเซอรี่

ขอต้อนรับอย่างอบอุ่นสู่ระดับชั้นเนอสเซอรี่ของโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม ซึ่งเป้าหมายของเราคือการหล่อหลอมและสนับสนุนจิตใจที่เยาว์วัยของบุตรหลานของท่าน ผ่านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในเชิงบวกและการเรียนรู้จากการเล่น เด็ก ๆ ของเราจะได้รับประสบการณ์ไปกับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ที่จะพัฒนาทั้งจิตใจและร่างกายของพวกเขา ไม่เพียงแต่ในฐานะนักเรียน แต่ยังเป็นเยาวชนที่มีความมั่นใจอีกด้วย

ที่โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมเราเข้าใจดีว่าเด็กมีพัฒนาการในแต่ละช่วงอย่างไร และเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้นคุณครูและผู้ช่วยครูที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ของเราจึงมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสในการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของบุตรหลานแต่ละคนของท่าน รวมถึงสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แก่เขา/เธอ ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานที่จะช่วยให้บุตรหลานของท่านเจริญเติบโตในปีต่อๆ ไป นอกจากนี้ ชั้นเรียนขนาดเล็กของเรายังมีอัตราส่วนของนักเรียนต่อบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและพัฒนาประสบการณ์ของบุตรหลานของท่าน

โปรดติดต่อดิฉันหรือขอเยี่ยมชมแผนกของเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทำงานร่วมกับท่าน เพื่อสร้างจิตใจอันเยาว์วัยให้แก่บุตรหลานของท่านตามศักยภาพของเขา/เธอ

ขอแสดงความนับถือ,
เอมี่ เดอ โนเบรก้า
หัวหน้าระดับชั้น เนอสเซอรี่ และอนุบาล