ผู้ปกครองในอนาคตของเรา

ขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม ดิฉันยินดีที่จะตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมบางส่วนเกี่ยวกับข้อเสนอกับท่าน ที่โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม เราเห็นถึงคุณค่าที่นักเรียนจะอ่านออกเขียนได้ทั้งสองภาษา เพื่อโอกาสของความเป็นผู้นำอนาคตวันข้างหน้า 

ข้อมูลทั่วไป

ประการแรก ตามระเบียบเกณฑ์อายุของการรับสมัครนักเรียน เราเชื่อว่านักเรียนควรอยู่กับเด็กที่มีช่วงอายุเท่ากัน และทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเขาในทุกๆวิชา รวมถึงภาษาอังกฤษและภาษาไทย บุตรหลานของท่านจะกลายเป็นผู้ที่สามารถใช้ทั้ง2ภาษา อ่านออกเขียนได้ทั้ง2ภาษา ทำงานได้ทั้ง 2ภาษา ระหว่างความพยายามเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เรารับสมัครนักเรียนระดับชั้นเนอสเซอรี่ 1 จนถึงเกรด 12 (ม.6) ดังต่อไปนี้, 

การจัดสรรกลุ่มอายุ-ปี

เนอสเซอรี่ 1 : อายุ 1 ปี ในเดือนพฤษภาคม
ประถมศึกษาปีที่ 1 : อายุ 6 ปี ในเดือนพฤษภาคม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 : อายุ 12 ปี ในเดือนพฤษภาคม
เนอสเซอรี่ 2 : อายุ 2 ปี ในเดือนพฤษภาคม
ประถมศึกษาปีที่ 2 : อายุ 7 ปี ในเดือนพฤษภาคม
มัธยมศึกษาปีที่ 2 : อายุ 13 ปี ในเดือนพฤษภาคม
อนุบาล 1 : อายุ 3 ปี ในเดือนพฤษภาคม
ประถมศึกษาปีที่ 3 : อายุ 8 ปี ในเดือนพฤษภาคม
มัธยมศึกษาปีที่ 3 : อายุ 14 ปี ในเดือนพฤษภาคม
อนุบาล 2 :อายุ 4 ปี ในเดือนพฤษภาคม
ประถมศึกษาปีที่ 4 : อายุ 9 ปี ในเดือนพฤษภาคม
มัธยมศึกษาปีที่ 4 : อายุ 15 ปี ในเดือนพฤษภาคม
อนุบาล 3 : อายุ 5 ปี ในเดือนพฤษภาคม
ประถมศึกษาปีที่ 5 : อายุ 10 ปี ในเดือนพฤษภาคม
มัธยมศึกษาปีที่ 5 : อายุ 16 ปี ในเดือนพฤษภาคม
ประถมศึกษาปีที่ 6 : อายุ 11 ปี ในเดือนพฤษภาคม
มัธยมศึกษาปีที่ 6 : อายุ 17 ปี ในเดือนพฤษภาคม

นักเรียนชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาลจะได้รับประทานอาหารกลางวันในทุกๆวันเช่นเดียวกันกับผลไม้ในช่วงบ่าย สำหรับระดับชั้นเนอสเซอรี่ผู้ปกครองเป็นผู้เตรียมนมมาให้ อย่างไรก็ตามเมื่อบุตรหลานของท่านเลื่อนชั้นสู่ระดับอนุบาลจะได้รับนม 1 กล่องต่อวัน ซึ่งรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนเป็นที่เรียบร้อย เรายินดีที่ผู้ปกครองทุกท่านเตรียมอาหารว่างเพิ่มเติมมาให้เด็กๆ แต่ขอความกรุณาให้เป็นอาหารว่างที่มีประโยชน์

ในช่วงชั้นอนุบาลและประถมศึกษาประมาณ 50% ของหลักสูตรจะได้เรียนกับบุคลากรชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอังกฤษ มีคุณสมบัติขั้นสูงที่เหมาะสม แผนกอนุบาลมีนักเรียนสูงสุด 25 คนต่อชั้นเรียนซึ่งรวมถึงคุณครูอย่างน้อย 1 ท่านและผู้ช่วย 1 ท่าน ในบางบทเรียนจะมีครูเพิ่มเติม สำหรับวันเปิดเทอมนักเรียนจะต้องมาถึงระหว่าง 7.30-8.00 น. และกลับในเวลา 15.30น. การชำระเพิ่มเติมสำหรับการเรียนพิเศษเป็นเพียงทางเลือก โดยเรียนตั้งแต่เวลา 15.40-16.30 น. เนื่องจากเป็นการดูแลพิเศษสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการมารับล่าช้า เรามีบริการให้ท่านสามารถส่งตั้งแต่เช้า 7.00 น. ฟรี เรามีกล้องวงจรปิดทั่วโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ปกครองระดับเนอสเซอรี่และอนุบาลจะได้รับป้ายคล้องคอสำหรับการเข้าถึงแผนกเนอสเซอรี่และอนุบาลซึ่งวัตถุประสงค์มีไว้เพื่อ ผู้ปกครองไม่สามารถเข้า ส่งนักเรียน หรือรับนักเรียนได้หากไม่มีป้ายคล้องคอ ยินดีต้อนรับผู้ปกครองระดับเนอสเซอรี่และอนุบาลเข้าร่วมชมกิจกรรมประจำวันยามเช้าจนถึงเวลา 8.30น. ท่านอาจเลือกใช้บริการ kiss-n-go เพื่อความสะดวกของท่านก็ได้หากบุตรหลานของท่านลงทะเบียนเรียนพิเศษ 

หลักสูตรสองภาษา, การเรียน และผลที่ได้รับ นักเรียนใหม่ และความแตกต่าง

หลักสูตรของเราอยู่บนพื้นฐานของหลักสูตรภาษาไทย ในขณะเดียวกันก็ถูกเพิ่มเติมไปด้วยหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงหลักสูตรเคมบริดจ์ และ Reading Eggs จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะของเด็กในด้านการคิด และการแก้ปัญหาที่สำคัญด้านอื่น ๆ นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสองภาษาจะเข้าใจและซึมซับภาษาได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนของเราสามารถใช้ภาษาทั้งสองได้อย่างมั่นใจในเวลาเดียวกันอาจพูดถึงแนวคิดเดียวกันและสามารถสลับระหว่างภาษาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนของเรามีความชำนาญด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้รับประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาที่สำคัญและการศึกษาระดับนานาชาติ, ด้วยเหตุผลเหล่านี้และอื่น ๆ อีกมากมายเราจึงเป็นโรงเรียนชั้นนำของจังหวัดระยอง โดดเด่นกว่าโรงเรียนอื่นๆไม่ใช่เพียงวิชาภาษาอังกฤษ แต่รวมถึงวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ที่โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์อันสอดคล้องกับค่านิยมหลักของเราคือ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คู่คุณธรรม สู่ผู้นำสังคม สิ่งเหล่านี้ได้ถูกซึมซับไปทั่วสถาบันของเรา ในทุกสิ่งที่เราทำเพื่อเด็กทุกคน และในทุกนโยบาย ท่านผู้ปกครองจะพบถึงความหลากหลายของนักเรียน เช่นเดียวกับครูผู้สอนของเรา การศึกษาในรูปแบบสองภาษามอบโอกาสสำหรับโควต้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ การแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ และโอกาสในการทำงานที่มากขึ้น ทางโรงเรียนเข้าใจว่าบ่อยครั้งผู้ปกครองมีความกังวลในระดับการใช้ภาษาของบุตรหลานของท่าน (ไทย หรือ อังกฤษ) อย่างไรก็ตามเรามั่นใจว่าเราสามารถจัดการสอนเป็นรายบุคคลให้แก่นักเรียนใหม่ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในรั้วโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม เราเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ ถ้าเราทราบถึงทักษะและความต้องการของพวกเขา ความสำเร็จในเด็กแต่ละคนอาจแตกต่างกันออกไป นอกเหนือจากมาตรการด้านการสนับสนุนที่เราวางเอาไว้ เราคาดหวังให้นักเรียนของเราแสดงค่านิยมหลัก ใฝ่เรียนใฝ่รู้ คู่คุณธรรม สู่ผู้นำสังคม ขณะที่ทำงานหนักเพื่ออนาคตของพวกเขา ด้วยสิ่งนี้และความช่วยเหลือจากครอบครัวท่านในที่สุดจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของบุตรหลานที่โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม