ค่าเทอม

ที่โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมรับนักเรียนตลอดทั้งปีการศึกษาในกรณีที่ชั้นเรียนยังไม่เต็มเท่านั้น โปรดทราบว่าจำนวนนักเรียนในแต่ละห้องของเราส่วนใหญ่เกือบจะเต็มตามจำนวนที่ทางโรงเรียนวางมาตรฐานเอาไว้แล้ว ดังนั้นหากท่านตัดสินใจเลือกโรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมสำหรับบุตรหลาน เราขอแนะนำให้ท่านทำการจองโดยเร็วที่สุด โปรดดูตารางค่าธรรมเนียมการเรียนเต็มรูปแบบต่อภาคเรียน ด้านล่าง ค่าเล่าเรียนสำหรับชั้นอนุบาล ภาคเรียนละ 49,800 บาท มี 2 ภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาถูกแบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส ค่าเล่าเรียนนี้รวมค่าประกันอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง อาหารกลางวัน, อาหารว่างในช่วงบ่าย, นม และอุปกรณ์การเรียนทั้งหมด ท่านต้องชำระค่าลงทะเบียนและค่าสมัครหนึ่งครั้งเป็นจำนวน 21,000 บาท

หากเป็นที่สนใจของท่าน ทางโรงเรียนมีข้อเสนอให้ดังนี้:

  • รับส่วนลดพี่น้อง 5% สำหรับบุตรคนที่สองหรือ 10%r สำหรับบุตรคนที่ 3 และบุตรถัดไป
  • ชำระเงินสามารถชำระผ่าน คิวอาร์โค้ด/บาร์โค้ด
  • รถโรงเรียนรับ-ส่ง นักเรียนของเรามีความปลอดภัย ให้บริการไปยังพื้นที่โดยรอบ ด้วยจำนวนนักเรียน 9 คน ต่อรถตู้ 1 คัน พร้อมด้วยคนขับรถ 1 คน และผู้ดูแลในรถ 1 คน
  • นโยบายการชำระเงินขั้นต่ำ 50% ของค่าเล่าเรียนก่อนถึงวันแรกของแต่ละภาคเรียน และอีก 50% ก่อนสิ้นสุดภาคเรียน