พันธกิจของเรา

โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรมก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2549 อันเนื่องมาจากความต้องการเรียนรู้ในหลักสูตรสองภาษาทางด้านวิชาการมีเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดระยองและชลบุรีที่กำลังเติบโต โรงเรียนที่จะสามารถเปิดประตูมอบโอกาสสู่ครอบครัวที่ต้องการการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็สามารถให้ทักษะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแก่นักเรียนซึ่งจำเป็นต่อการแข่งขันภายในประเทศและในชุมชนโลกที่เชื่อมโยงกันปัจจุบัน เป็นภารกิจของ REPS ที่จะต้อนรับนักเรียนทุกคนเพื่อสามารถมีโอกาสบรรลุศักยภาพสูงสุดในขณะที่ดำเนินตามวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นโรงเรียนสองภาษาที่ดีที่สุดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และกลุ่มคุณครูที่มีความทุ่มเท อันโดดเด่นช่วยให้ REPS สามารถเติบโตจากจุดเริ่มต้นไปสู่โรงเรียนแบบครบวงจรที่มอบความรู้แก่นักเรียนกว่า 1,000 คนทุกวัยตั้งแต่เนอสเซอรี่ อนุบาล ประถมและมัธยมอย่างภาคภูมิใจ อนาคตของพวกเขาคือเป้าหมายของเรา 

ภารกิจ

โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม มอบโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่นักเรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ผ่านหลักสูตรสองภาษาที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้วิธีการที่ดีที่สุดของไทยและสากล 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม มุ่งมั่นสู่การเป็นโรงเรียนสองภาษาที่ดีที่สุดในภูมิภาคนี้ 

คำขวัญ

ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ~ คู่คุณธรรม ~ สู่ผู้นำสังคม