สิ่งอำนวยความสะดวก

REPS ลงทุนอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนของเราเรียนในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด และสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมมากมายสำหรับกิจกรรมทุกประเภท

วิทยาเขตที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ