แนะแนวเกี่ยวกับการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

การเลือกเส้นทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักเรียนแต่ละคนนั้นเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการเตรียมการอย่างมาก ทีมแนะแนวของเราช่วยนักเรียนหาจุดแข็งและความสนใจด้านวิชาการของตนเอง และให้คำแนะนำส่วนบุคคลเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนจากคุณครูของเราเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ เช่น GAT/PAT, IELTS, SAT และ TOEFL เราจัดให้มีการพูดคุยเรื่องอาชีพเป็นประจำและเชิญตัวแทนของมหาวิทยาลัยมาบรรยายเกี่ยวกับสาขาการทำงานและหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่างๆ ทีมแนะแนวจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการสมัครและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย เป้าหมายของเราคือการทำให้เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยง่ายขึ้น นักเรียนสามารถตัดสินใจโดยคำนึงถึงข้อมูลในการเลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัย