ศิษย์เก่า

ความผูกพันอันแน่นแฟ้นที่เราสร้างขึ้นกับนักเรียนของเราไม่สิ้นสุดหลังจากที่พวกเขาสำเร็จการศึกษา ประสบการณ์ของพวกเขาที่ REPS เราช่วยเสริมสร้างอนาคตและอาชีพของพวกเขาให้ประสบความสำเร็จ ศิษย์เก่าของเรามีความสามารถในด้านต่างๆ ตั้งแต่วิศวกรรม อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์ ไปจนถึงการจัดการงานอีเวนต์ และวิศวกรรมเสียง เครือข่ายศิษย์เก่าของ REPS ช่วยให้เราสามารถติดต่อกับนักเรียนของเราอยู่เสมอและเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้พวกเขาสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อีกครั้ง เราสนับสนุนให้ศิษย์เก่าของเราแบ่งปันประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของเรา เรากระตือรือร้นที่จะได้ทราบ ข่าวสารจากศิษย์เก่า หากท่านเป็นศิษย์เก่าของ REPS และต้องการพูดคุยกับคุณครู เพื่อนๆ รวมถึงแบ่งปันความสำเร็จของท่าน โปรดติดต่อเราที [email protected] 

ปี-2023
ปี-2022
ปี-2021
ปี-2020
ปี-2019
ปี-2018
ปี-2017
ปี-2016
ปี-2015
ปี-2014
ปี-2013