ผู้ให้คำปรึกษา

การส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพจิตที่ดีเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่โรงเรียนของเราให้ความสำคัญ ครูฝ่ายกิจการนักเรียนและปรึกษา พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนและท่านผู้ปกครองให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขณะอยู่ที่โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม 

นักเรียน ดิฉันอยู่ตรงนี้ เพื่อช่วยคุณในด้าน:

  • การปรับตัวกับโรงเรียนใหม่ เพื่อน และครู
  • การจัดการอารมณ์: ความเครียด, ความเศร้า, ความกังวล, และความโกรธ
  • การรับมือกับเพื่อน: การถูกกลั่นแกล้ง, การสื่อสาร, มิตรภาพ, และสุขภาวะด้านจิตใจ
  • การตั้งเป้าหมาย และวางแผนในอนาคต

ผู้ปกครอง ดิฉันพร้อมที่จะให้คำแนะนำท่านในด้าน:

  • การหาแนวทางเพื่อช่วยให้บุตรหลานของท่านประสบความสำเร็จ
  • การเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น
  • การจัดการกับพฤติกรรมของบุตรหลาน
  • พัฒนาการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและบุตรหลานของท่านให้ดีขึ้น

นัดหมายเวลาเพื่อพูดคุยกับดิฉันได้ที่ [email protected] หรือติดต่อที่สำนักงานส่วนหน้า

ขอแสดงความนับถือ,
สุชานันท์ พันธุ์เพ็ง (ออย)
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและที่ปรึกษาโรงเรียน